Gegevensbescherming en privacy

Uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens zijn alleen bestemd voor onze commerciële relatie, om uw reservering te verwerken. Wij verbinden ons ertoe de Belgische wet op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer strikt toe te passen.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens
Overeenkomstig de EU-voorschriften inzake gegevensbescherming verwerken wij uw persoonsgegevens alleen in bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden:

  • als u uw toestemming geeft;
  • indien de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;
  • indien er een wettelijke verplichting is om uw gegevens te verwerken.

Verwerking van persoonsgegevens
Wij houden ons aan de EU-regels inzake de verwerking en opslag van persoonsgegevens:

  • gegevens waarmee u kunt geïdentificeerd worden, worden niet langer bewaard dan nodig is;
  • U hebt de mogelijkheid om onjuiste gegevens over uzelf te corrigeren, te wissen of af te schermen;
  • uw gegevens zijn beschermd tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging of openbaarmaking.

Gebruik van cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat websites op uw computer of mobiele apparaat opslaan wanneer u ze bezoekt. Cookies worden vaak gebruikt om de doeltreffendheid van websites te verbeteren door uw voorkeuren op te slaan. Tracking cookies worden ook gebruikt om uw internetgebruik te volgen terwijl u surft, om gebruikersprofielen op te stellen en om gerichte online advertenties weer te geven op basis van uw voorkeuren.

Volgens de EU-regels moet u toestemming geven. U hebt altijd de mogelijkheid om cookies uit te schakelen of niet te accepteren.

Het recht om vergeten te worden
U hebt het recht om onjuiste gegevens over uzelf te laten wissen of blokkeren via info@diegans.be. Dit staat bekend als het “recht om vergeten te worden”.

Schuiven naar boven